Ja. Behandlingen af børn og unge under 18 år med kønsligt ubehag henvises til Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København. Man skal henvises af sin praktiserende læge, evt. af speciallæge, eller hospitalsafdeling.