En af kernesymptomerne ved ADHD er impulsivitet. Børn og unge med ADHD kan have svært ved at dæmpe deres impulser, og det kan resultere i mange konflikter og skænderier, fordi det betyder at man kommer til at sige noget provokerende eller groft uden at man tænker det igennem først. Her ser du en række kendetegn når man har ADHD og er impulsiv:

  •  Man svarer før spørgsmålet er afsluttet 
  •  Man kan ikke vente på det bliver ens tur 
  •  Man afbryder eller trænger sig på 
  •  Man snakker for meget uden situationsfornemmelse