Leutes whistleblowerordning

Leute ønsker at fremme åbenhed, integritet og ansvarlighed.

Leutes whistleblowerordning er en fortrolig og uafhængig kanal, hvor ansatte kan indberette alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold. Det kan fx være indberetning om økonomisk kriminalitet, tilsidesættelse af tavshedspligt, seksuel chikane eller anden grov chikane.

Whistleblowerportalen sikrer, at alle indberetninger behandles fortroligt og under sikre rammer. Det er også muligt at vælge at indberette anonymt.

Leute har valgt at udpege et eksternt og uvildigt advokatfirma, Lund Elmer Sandager, til at modtage og følge op på eventuelle indberetninger under whistleblowerordningen.

Du kan læse mere om Leutes whistleblowerordning, og hvordan indberetninger behandles på whistleblowerportalen og i den uddybende vejledning om Leutes whistleblowerordning.

Har du noget du vil indberette?

Indberetning kan ske skriftligt og ved anvendelse af webformularen, der er tilgængelig på whistleblowerportalen.

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig