• Case fra Fyn

  • Søskende på 9- og 14 år

  • Kørsel til samvær med forældrene hver weekend

  • Aflastning af plejefamilie §90

Læs her hvordan Leute støttede søskende i familiepleje

To søskende på 9 og 14 år, der inden for det seneste år er sat i familiepleje. Når deres plejemor skal passe sit job med skiftende arbejdstider døgnet rundt, sørger Leute’s medarbejdere for at børnene får en tryg og stabil oplevelse.

Vores opgave er også at sørge for kørsel til samvær med forældrene hver weekend. Det betyder, at vi har tilknyttet 3 faste kontaktpersoner, som børnene kender og er trygge ved. Kommunen har bevilget et fast timeantal pr måned. Vi håndterer vagtplanlægning, timeregistrering, kørselsplanlægning m.m. og aflaster dermed både familien samt kommunen.

Læs andre casehistorier her