• Case fra Sønderjylland

  • Pige på 12 år med autisme

  • 15 timer ugentlig

Læs her hvordan Leute hjalp en pige med skolevægring

Gennem en længere periode har Leute været tilknyttet en 12-årig pige, der er diagnosticeret autist. Familien er for en periode visiteret til 15 timer ugentligt. Timerne bruger vi til at møde ind hver morgen hos familien og motivere og dernæst følge pigen til skole. Derudover er vi i tæt dialog med moren via sparring og supervision, da pigen kan være udadreagerende over for moderen.

Melina på 12 har skolevægring. Melina har haft diagnosen autisme siden hun var syv år. Melina trives ikke i sin skole. Hun har svært ved at finde ud af de sociale spilleregler og hun føler hun glider væk fra fællesskabet. Hun vil ikke ud af sengen om morgenen. Melina bor alene sammen med sin mor og Melinas manglende skolegang er årsag til er meget højt konfliktniveau mellem Melina og hendes mor. Familiens sagsbehandler har derfor bevilget støtte til familien.

Mette fra Leute, der er uddannet pædagog og har stor erfaring med autisme og skolevægring, har hjulpet Melina med at håndtere sin skolevægring. Mette møder ind hos Melina kl. 7 om morgenen og skaber den rette struktur for dagen. Melinas mor sørger for at forlade hjemmet. Mette sikrer sig, at Melina får morgenmad, kommer i tøjet og hun støtter Melina i at transportere sig til skolen. I starten betød det, at Mette kørte Melina i skole. Over tiden har de øvet at tage med bus til skole. Mette har løbende holdt kontakt med Melina og hjulpet hende med at forberede sig på skoledage, der ikke ligner de andre – fx når klassen skal på tur, ligesom hun har talt med hende om konflikter, personlig hygiejne, struktur i hverdagen, lektier og lignende.

Læs andre casehistorier her