Leute tilbyder hjemmevejledning til familier, som har brug for støtte i hverdagen

Pædagogisk hjemmevejledning

Livet med børn med handicaps kan forekomme uoverskueligt. Forældrene kan opleve at stå i situationer, hvor deres ressourcer, erfaringer eller kompetencer ikke slår til, og hvor familiens netværk ikke er en tilstrækkelig hjælp. Som støtte til disse familier tilbyder Leute pædagogisk vejledning i hjemmet. Vejledningen giver familien mere viden, kompetencer og færdigheder til at tackle livet med børn med fysiske eller psykiske handicaps, uanset om det er praktiske situationer, der skaber konflikt, eller spørgsmål om opdragelse og selvstændighed eller fx selvhjulpenhed, der er i fokus.

Individuel rådgivning i hjemmet

  • Er målrettet familiens behov

  • Har fokus på at hele familien får viden, kompetencer og færdigheder

  • Foregår situationsbestemt og handlingsorienteret

Individuelt tilrettelagte forløb

Familien aftaler sammen med dig som sagsbehandler, hvad der skal arbejdes med. Herefter kontakter I os og giver os en kort briefing. Vi udvælger den rette profil til opgaven, og sammen tager vi kontakt til familien og aftaler det første møde. Det er forskelligt, hvor mange samtaler eller ”sessioner”, der er behov for. Typisk er der brug for 4 – 8 gange af to timers varighed. Forløbet aftales så det passer med familien – både i forhold til tid og sted. Møderne kan fx ligge i weekender eller sen eftermiddag og aften, hvor de problematiske situationer oftest opstår. Det kan også foregå, mens børnene er i institution, så der er god tid til at tale med forældrene. Ved hvert besøg evaluerer vejlederen og familien det, der blev aftalt sidst og hvordan det er gået, samt aftaler det, der skal arbejdes med denne gang og i tiden frem mod næste familievejledning. Forløbet afsluttes, når familien er på rette vej. Det kan eventuelt følges op af telefonisk kontakt efter en periode.

Se hvilke former for vejledning vi tilbyder herunder:

Har du brug for pædagogisk vejledning? Skriv til os:

    Logo_Leute

    Vi er her for at hjælpe dig