Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.
Loading...
Støtte- og kontaktpersoner for børn og unge 2018-07-24T11:29:06+00:00

Støtte- og kontaktpersoner

Støtte-og kontaktpersoner fra LEUTE dækker over et bredt spektrum af faglighed. Vores støtte- og kontaktpersoner er som oftest pædagoger eller pædagogstuderende. Der kan også være støtte- og kontaktpersoner, der har erfaring, som gør dem særligt kvalificerede som støtte- og kontaktpersoner i forhold til helt specifikke opgaver.

Som støtte- og kontaktperson træder vores medarbejdere ind i den rolle, der er behov for. Vi tilknytter en fast støtte- og kontaktperson, som vil være den primære medarbejder på sagen. Det er vores erfaring at det er vigtigt for processen, at støtte- og kontaktpersoner lærer barnet at kende og kan give barnet/den unge den støtte, du har behov for. I nogle sager har vi gode erfaringer med at tilknytte to ellers flere faste støtte- og kontaktpersoner for at sikre kontinuitet og tryghed.

LEUTEs støtte- og kontaktpersoner er en fleksibel løsning for både sagsbehandler og familie. Du kan booke dem helt ned til to timer per gang og vagten starter først. når de møder ind hos barnet. Aflastning  for børn og unge i deres eget hjem er en af vores kerneydelser og det er også her at vore støtte-kontatpersoner typisk arbejder.

Kontakt os og hør mere om de fleksible muligheder, vi tilbyder.

Kontakt os

Hvad er støtte-kontaktpersoner?

En støtte- og kontaktperson er en person, der knyttes til børn og unge, der har behov for støtte eller vejledning.

En støtte- og kontaktperson kan for eksempel:

 • Støtte barnet/den unges fritidsliv
 • Bistå barnet eller den unge med hensyn til uddannelse
 • Være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen til at tale med
 • Støtte barnet/den unge i at komme op om morgenen
 • Yde støtte på det helt nære, personlige plan
 • Støtte i sammenhænge hvor den unge skal færdes alene – fx ved transport
 • Støtte til at have en kontakt til forældrene eller nærmeste omsorgsgiverKontaktpersonerne er ikke tilknyttet en fast bopæl, men kommer der hvor barnet/den unge har brug for det. Det kan bl.a. være ved fritidsaktiviteter, i hjemmet m.m.

I LEUTE tilbyder vi fleksibel løsninger. Faste månedlige timeantal er en mulighed, faste ugentlige timetal er en anden ligesom vi også er åbne for andre løsninger.

LEUTEs støtte- og kontaktpersoner:

 • Altid de samme støtte- og kontaktpersoner

 • Fokus på faglighed og/eller den rette erfaring

 • Personligt match sikrer god kemi mellem støtte- og kontaktpersoner og familien/barnet

 • Fleksibilitet i forhold til opgavens form og omfang

 • Lave priser og kontrol med timeforbrug

 • Kørsel beregnes kun, når det er en integreret del af aflastningsopgaven

Få mere at vide om LEUTEs støtte-og kontaktpersoner

Vi tilbyder tre kategorier af støtte- og kontaktpersoner:

Støtte- og kontaktpersoner

KATEGORI 1

Ved behov for lettere erfarne støtte- og kontaktperson anbefaler vi at du vælger en støtte- og kontaktperson fra kategori 1. Det kan fx. være pædagogstuderende eller socialrådgiverstuderende. Det kan også være mennesker med en særlig erfaring eller kompetence. Vi har god erfaring med at koble to medarbejdere på hver sag.

KATEGORI 2

Når du vælger kategori to af støtte- og kontaktpersoner er fagligheden på plads. Det vil typisk være pædagoger eller andre relevante fagpersoner, der træder ind i rollen som støtte- og kontaktperson for barnet/den unge. Selvom fagligheden er i fokus sikrer vi stadig at kemien er i orden mellem barnet og vores medarbejder.

KATEGORI 3

I særligt krævende eller sårbare sager, hvor der er behov for tung erfaring og specifikke kompetencer, anbefaler vi, at du vælger støtte- og kontaktpersoner fra kategori tre. Her kan der fx være tale om familierådgivere, socialpædagoger med overbygning eller pædagoger med lang erfaring indenfor et specifikt felt.

Så let kommer du i gang:

1. KONTAKT

Når du har et behov for støtte- og kontaktpersoner til børn og unge kontakter du os enten på mail eller på telefon 42 74 74 20.

2. BEHOV

Vi afdækker i fællesskab det behov, der skal dækkes og opsætter rammer for opgaven samt ønsker til medarbejderens kompetencer og erfaring.

3. MATCH

Ud fra ønsker og behov finder vi en eller flere medarbejdere, som matcher både ifht kompetencer og kemi med barnet/familien.

4. GO

Medarbejderne er klar til at gå i gang, så snart det praktiske detaljer er på plads. Vi holder styr på timeforbrug og vagtplaner.

Vi er her for at hjælpe dig.

Støtte- og kontaktpersoner for børn og unge.

Kontakt os

Andre opgaver, vi løser