Tilbage i skole

Målrettet og fleksibel fraværsindsats
Vores fraværspakke er særligt målrettet familier med børn der har kognitive funktionsnedsættelser, der enten har bekymrende eller massivt skolefravær. I samarbejde med familien og familierådgiver sammensætter vores fraværskonsulent en målrettet og helhedsorienteret indsats med henblik på at barnet og familien skal i trivsel igen og barnets tilstedeværelse i skolen øges. Vi sætter ind med indsatser både i og uden for hjemmet, der matcher familiens og barnets udfordringer.

Fraværskonsulent sikrer sammenhæng
Fraværskonsulenten træder ind hos familien, koordinerer den tværfaglige indsats mellem familien, socialrådgiver, behandlere, skole og andre aktører, for at sikre fælles forståelse af og målsætning om, at få barnet i trivsel og øge barnets tilstedeværelse i skolen. Fraværskonsulenten har specifik viden om årsagerne bag, og løsninger på, skolefraværsproblematikker. Derudover har fraværskonsulenten en særlig viden om børn med angst og udviklingsforstyrrelser, og hvilke vedligeholdende faktorer der spiller ind når et barn isolerer sig og ikke kan komme i skole.

Fraværskonsulenten

Vi ved, at familier hvor børnene er ramt af bekymrende eller massivt skolefravær, har særligt brug for

  • En fraværskonsulent der styrker og holder den røde tråd i samarbejdet mellem forældre, skole og myndighed, således at forældrene får frigjort forældreressourcer til at understøtte barnets trivsel og støtte i forhold til sin skolegang.
  • Vejledning til forældre om relevante tilgange og tiltag i arbejdet med barnets fraværsproblematik, der skal give forældrene de bedst mulige forudsætninger for at støtte op om deres barns trivsel og gradvis udvikling mod skoleparathed
  • Fraværskonsulenten sørger for at inddrage barnet/den unge i løsninger mod at øge deres skoletilstedeværelse og skoleparathed.
  • Fraværskonsulenten er de friske øjne der finder udviklingspotentialer i den enkelte families sag, selv i de sager som umiddelbart er gået i hårdknude og har en øget kompleksitet.

Lige muligheder

Tilbage i Skole er en indsats der arbejder målrettet på at skabe lige deltagelsesmuligheder for børn med bekymrende eller massivt skolefravær. Det gør vi, fordi alle børn skal have lige adgang til et børneliv med venner, faglig udvikling og trivsel.

Så let kommer du i gang:

1. KONTAKT

Ring til os. Vi hjælper med at matche din families fraværsproblematik med en samlet indsats

2. BEHOV

Vi afdækker altid familiens behov i samarbejde med familierådgiveren fordi ingen familie og udfordring er ens.

3. MATCH

Med faglig nysgerrighed og en løsningsfokuseret tilgang, matcher vi behov med en fraværsindsats der er individuelt tilpasset.

4. GO

Nu har vi et match mellem behov og opgavens omfang, og kan sætte ind med en målrettet og helhedsorienteret hos familien.

Vi er her for at hjælpe dig.

Lige muligheder for børn med skolefravær.

Andre opgaver, vi løser