Vejledning med deltagelse i specifikke situationer og guidning af forældre ud fra det oplevede

Formål

At forældrene tilegner sig viden og færdigheder, der kan ændre svære situationer med barnet i familien, således at der opleves færre konflikter, og at familie og barn trives bedre. Vejlederen deltager i hverdagssituationer i hjemmet og guider forældrene ud fra det oplevede. Det kan fx være i situationer, hvor der primært bliver fokuseret på visuelle hjælpemidler for at opnå en bedre kommunikation. Det kan være ved spisetid eller i forbindelse med lektielæsning. Det kan handle om hygiejne eller omkring sengetider, og hvornår man står op om morgenen. Det kan også være i situationer, hvor barnet nægter at gå i skole. Der kan måske være behov for at hjælpe barnet til at lære at bruge almindeligt legetøj på en hensigtsmæssig måde – både alene og sammen med en voksen.

Forældrene får støtte til at ændre fastlåste situationer med barnet og derved øge deres selvtillid som gode forældre. De arbejder mod at få en mere positiv relation til deres barn samt en roligere hverdag. Barnet får hjælp til at opleve, at når forældre og barn bruger diagnoserelaterede strategier, opstår der færre konflikter.

Forløb

Et typisk forløb indeholder 8 samtaler af 2 timers varighed over en periode over 8 uger.

Eksempler på samtalepunkter

  • Hvilke specifikke situationer med barnet der er særligt udfordrende

  • Deltagelse i specifikke aktiviteter med familien i hjemmet eksempelvis måltid, morgenrutiner, legesituationer med søskende og eller forældre

  • Guidning og feedback til forældrene

  • Ideer til hverdagsstruktur

  • Hjælp til at skabe overblik i hverdagen for forældrene

  • Håndtering af barnets adfærd

  • Planlægning af brug af diagnosespecifikke-metoder, der hjælper barnet og dermed familien i deres dagligdag

  • Afklaring af hvad er afprøvet i familien, samt evaluering af disse tiltag.

Se hvilke andre former for vejledning vi tilbyder herunder: