Intensiv forældrevejledning i forhold til skolevægring

Formål

Skolevægring er ofte en meget kompleks og problematisk udfordring for familien. Det tager i de fleste tilfælde en rum tid at ændre på barnets modvilje mod at gå i skole. Vi tilbyder forældrene et samtaleforløb med fokus på at ændre barnets situation samt hjælp til afklaring af, hvordan forældrene bedst hjælper og støtter deres barn i denne proces. Det er væsentligt at afdække, hvad der er årsagen til og baggrunden for skolevægring hos barnet samt at flytte fokus fra magtesløshed til fornyet håb og energi ved at benytte specifikke metoder, der hjælper barnet.

Forløb og opfølgning

Et typisk forløb indeholder 16 timer fordelt på otte samtaler over 12 uger. Fire samtaler á to timer i første måned. Fire samtaler á to timer i anden og tredje måned.

Når forløbet afsluttes evalueres forløbet med forældrene, ligesom vi holder et opfølgningsmøde med forældre og sagsbehandler. Forældrene lægger sammen med den faglige konsulent en strategi for at nedtrappe barnets skolevægring. Samtalerne giver samtidig støtte til forældrene, så de ikke føler, at de står helt alene med problematikken, samt de udfordringer og konflikter, der ofte følger med. Barnet bliver samtidig støttet i en ny struktur, der kan fremme mod og overskud til at gå i skole igen.

Her kan du læse mere om skolevægring.

Eksempler på samtalepunkter

  • Guidning og feedback til forældrene

  • Det der er særligt svært ved at have et barn med skolevægring

  • Hvordan forældrene tackler barnets problematik og mistrivsel

  • Nedtone skyld og skam

  • Skolevægring og isolation

  • Nogle af årsagerne til og baggrund for skolevægring

  • Fra magtesløshed til fornyet håb og energi

  • Planlægning af brug af specifikke metoder, der hjælper barnet og dermed familien

  • Afklaring af hvad er afprøvet i familien og evaluering af disse tiltag

Se hvilke andre former for vejledning vi tilbyder herunder: