Netværksmøder for forældre i samme situation

Formål

Når man har et barn med en diagnose, kan det være en stor støtte at have et netværk af familier med børn med samme eller lignende diagnoser. Ud over det konkrete forløb, hvor man mødes og arbejder med emner og problemstillinger, der omhandler livet med børn med netop denne diagnose, giver det også en fornemmelse at, at man ikke er alene om at stå i denne i situation, og man kan løbende holde kontakt med hinanden og bruge hinanden som sparringspartnere i hverdagen. Ofte er det lettere at være sammen med familier, hvor man ikke skal forklare, hvorfor ens barn reagerer, som det gør og der kan på denne baggrund opstå venskaber for livet, som kan være til glæde for både børn og voksne.

Forløb

Netværksmøder er med andre ord en mulighed for at komme i kontakt med andre familier, der står i samme situation, samt en mulighed for at opnå synergi mellem undervisning, og de oplevelser familierne hver især har. Til gensidig glæde og drøftelse. Vi afholder et kick-off møde, hvor alle deltager. Dernæst kobler vi seks forældrepar sammen, som dels får mulighed for at dele problemstillinger med hinanden, og dels får hjælp til, hvordan de skal håndtere konflikterne i hjemmet.

Vi faciliteter møderne og sikrer både intro til dagens emne samt opsummerende afslutning.

Et typisk forløb indeholder 18 timer fordelt på seks gange over seks måneder.

Samtalepunkter for forløbet

  • Udfordringer ved diagnose i familien

  • Forældrerollen

  • Skolevalg og tilbud

  • Søskendeproblematikker

  • Fritidsinteresser

  • Udadreagerende adfærd for børn med autisme – eller tilsvarende generelle udfordringer ved andre diagnoser

  • Skolevægring

  • Mit barns fremtid

  • Problematikker ved ferier og højtider

  • Brug af diagnose-specifikke-metoder

Se hvilke andre former for vejledning vi tilbyder herunder: