Vejledning til børn og forældre i hjemmet

Hjemmevejledning af børn

Formål

Formålet er at øge barnets motoriske niveau, og derved styrke barnets fysiske formåen, koordination, koncentration samt sociale samspil.

Forløb

Forløbet er et struktureret og vedholdende træningsforløb med udgangspunkt i leg og socialt samvær, der gavner barnets motoriske udvikling. Vores medarbejder planlægger indholdet af forløbet i samarbejde med forældrene ud fra individuelt tilpassede metoder, så det matcher det motoriske og intellektuelle niveau, barnet er på. Vi arbejder blandt andet med balance, fin motorik, kropsfornemmelse, fysisk formåen og håndtering af redskaber med henblik på at forbedre aktivitetsniveauet. Træning øger barnets koncentrationsevne og understøtter barnets udvikling og skaber derved øget trivsel samt glæde ved at kunne udføre flere ting selv.

Et typisk forløb kører over 12 uger. 2 sessioner af halvanden time pr. uge. I alt 36 timer.

Opfølgning

Der afholdes en opfølgningssamtale på en time med familien efter forløbet. På mødet gennemgår vi det funktionsskema, der er udfyldt ved indsatsens opstart samt afslutning. Det aftales, hvordan forældrene arbejder videre med træningen på egen hånd.

Eksempler på træningsemner

 • Afdækning af aktivitetsvaner og fysiske og psykiske forudsætninger

 • Planlægning og udførelse af motorisk træning

 • Planlægning og udførelse af ergoterapeutiske aktiviteter

 • Motorisk legetræning

 • Social legetræning

 • Selvhjulpenhed (ADL træning)

Forældrevejledning til hjemmet

Formål

Formålet er at øge forældrenes kendskab til specifikke træningsmetoder i opstarten og støtte forældrene i en kontinuerlig guidning af deres barn.

Forløb

Forældrene øver i samarbejde med en faglig konsulent specifikke metoder, der gavner barnets motoriske udvikling. Metoderne tilpasses det enkelte barn og det motoriske og intellektuelle niveau, som barnet er på. Forældrene støttes i at udføre vejledningen med deres barn på en måde, så de oplever mindre usikkerhed med denne opgave. Barnet bliver via forældrenes guidning støttet i øget trivsel og udvikling, samt opnå glæde ved at kunne udføre flere ting selv.

Et typisk forløb indeholder otte timer fordelt på fi re samtaler over tre uger. De to første samtaler afholdes i henholdsvis første og sidste del af den første uge.

Opfølgning

Der afholdes en opfølgningssamtale på en time med familien efter forløbet. På mødet gennemgår vi det funktionsskema, der er udfyldt ved indsatsens opstart samt afslutning. Der aftales hvordan forældrene arbejder videre med træningen på egen hånd.

Eksempler på træningsemner

 • Afklaring af hvad barnet kan, og hvilke udfordringer der er

 • Guidning af selvhjulpenhed (ADL træning)

 • Ideer til motorisk legetræning

 • Ideer til ergoterapeutiske aktiviteter

 • Hjælp til opsætning af træningsprogram

 • Tilpasning af træningsprogrammet

 • Guidning og feedback til forældrene

Se hvilke andre former for vejledning vi tilbyder herunder: