Vejledning i hjemmet med udgangspunkt i nylig udredning og diagnose af barnet

Formål

Dette supervisionsmodul er til familier, hvor barnet eller den unge har gennemgået en udredning og har fået en ny diagnose. Et udredningsforløb er hårdt og forældrene har ofte brug for at genfinde fodfæste og overblik. Gennem samtaler med forældrene formidler vi viden og forståelse for eksempelvis ASF eller andre diagnoser. Vores rådgivning handler typisk om at give forældrene viden om og metoder til at udvikle barnets/den unges sociale og kommunikative kompetencer og dermed støtte familien i udviklingen af og omsorgen for deres barn.

Vi arbejder i et felt, hvor der både gives undervisning, vejledning og coaches så forældrene bliver klar over deres behov, og hvilke tiltag de kan stå inde for – og holdes op på.

Forløb og opfølgning

 Et forløb indeholder 8 samtaler af 2 timers varighed over en periode over 8 uger, samt opfølgningssamtale fire uger efter forløbet er afsluttet.

Forløbet suppleres med undervisning, telefoncoaching, et midtvejsmøde og en afsluttende samtale i hjemmet, hvor forløbet evalueres. Fire uger efter forløbet er afsluttet, afholder vi en opfølgningssamtale enten med familien, med sagsbehandleren eller med begge parter.

Alle vores forløb afsluttes med en evaluering med sagsbehandler og familien. Her fastlægges eventuelle fremtidige indsatser i familien, og den individuelle effekt af de respektive forløb evalueres.

Eksempler på samtalepunkter

  • Hvad betyder den nye diagnose for forældrene?

  • Hvad er særligt svært ved at have et barn med den diagnose?

  • Hvad skal/kan man sige til familie og venner?

  • Hjælp til at skabe overblik for forældrene

  • Snak om foreninger og forældregrupper, hvor man møder andre i samme eller lignende situation

  • Ideer til hverdagsstruktur

  • Planlægning af brug af diagnosespecifikke-metoder, der hjælper barnet og dermed familien i deres dagligdag

Se hvilke andre former for vejledning vi tilbyder herunder: