Terapeutisk vejledning med en handlingsorienteret kognitiv tilgang

Formål

At støtte familien i at få større forståelse af egne og af andres reaktioner, samt fremadrettet at håndtere de problematikker de er ramt af, på en mere hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på at skabe nye handlemuligheder for familien. At være forældre til et barn med særlige behov er ofte en svær udfordring i forhold til egne ønsker, barnets kompetencer, de muligheder kommunen/børnehaven/skolen har, for at yde hjælp til barnets udvikling samt søskendeproblematikker. Dette kan give anledning til bekymringer, frustrationer, misforståelser og uenigheder forældrene imellem. Mange ægteskaber ender i krise og skilsmisse, da belastningen i forholdet bliver for stort i forhold til udmattelsesgraden hos forældrene.

Forløb

Forløbet giver mulighed for at støtte forældrene til at genvinde fodfæste og få bedre overskud til kommunikation og samarbejde omkring barnet og barnets særlige behov.

Et typisk forløb indeholder 16 timer fordelt på 8 samtaler over 10 uger.

Fokuspunkter i forløbet

 • Hvad er særligt svært i familien lige nu

 • Hvad har udløst krisen

 • Familiens reaktionsmønstre

 • Hjælp til at skabe overblik med kognitiv analysemetode

 • Afklaring af hvad der er afprøvet i familien samt evaluering af disse tiltag

 • Planlægning af brug af specifikke metoder, der hjælper familien i deres dagligdag

 • Mål og hjemmeopgaver

 • Adfærdsorienterende forandringsstrategier

 • Bevarelse af selvkontrol

 • Motivation

 • Overtænkning, grublerier og metakognitive metoder til at afhjælpe disse

Se hvilke andre former for vejledning vi tilbyder herunder: