• Case fra Sjælland

  • 9 årig dreng med asperger

  • Fysisk træning med ergoterapeutstuderende 1 gang om ugen

  • Aflastning efter §44/84

Læs her hvordan Leute hjalp en dreng med asperger

Vores medarbejdere træder til, når forældrene har brug for et pusterum i hverdagen eller ved deltagelse i planlagte aktiviteter. Drengen har også små udfordringer med motorikken.

Leute har sammen med forældrene valgt at bemande opgaven med en pædagog, en pædagogstuderende og en ergoterapeutstuderende. Den ergoterapeutstuderende er sammen med drengen en gang om ugen, hvor de laver fysisk træning i hjemmet.

Har du brug for hjælp?

Læs andre casehistorier her