Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.

12-årig pige med skolevægring

Home/Casehistorier/12-årig pige med skolevægring
12-årig pige med skolevægring 2017-06-15T11:37:53+00:00

Project Description

Gennem en længere periode har Leute været tilknyttet en 12-årig pige, der er diagnosticeret autist. Hun er visiteret til et specialklassetilbud – men har massiv skolevægring.

Familien er for en periode visiteret til 15 timer ugentligt. Timerne bruger vi til at møde ind hver morgen hos familien og motivere og dernæst følge pigen til skole. Derudover er vi i tæt dialog med moren via sparring og supervision, da pigen kan være udadreagerende over for moderen.