Paragraffer

I samarbejde med kommuner landet over, løser vi specialiserede social- og pædagogfaglige opgaver hos familier med børn, unge og voksne der har kognitive funktionsnedsættelser.

Vores pædagogiske medarbejdere løser både større og mindre opgaver gennem forebyggende indsatser hos familier med kognitive funktionsnedsættelser.

Vi er altid klar til at gå i dialog med socialrådgiverne om, hvordan vi bedst muligt løser opgaven når det kommer til omfang, familiernes behov, indsatsens formål og bevillingens rammer.

Vi løser opgaver på børne- og voksenområdet når vi:

  • Dækker familien og den voksnes behov for ledsagelse efter §45 eller §97.

  • Støtter overgangen fra ung til voksen hvor der fortsat er behov for støtte og guidning efter §85.

  • Samarbejder med familier der har behov for afløsning i hjemmet og aflastning uden for hjemmet efter §§44/84..

  • Tilbyder vejledning og rådgivningsforløb efter §11 og familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte og støttekontaktperson efter §52.

  • Tilbyder efterværn til unge voksne i alderen 18-22 år efter §76

Ledsagerordning §45

Vi løser opgaver, hvor der er behov for ledsagelse til aktiviteter for børn med kognitive funktionsnedsættelser i alderen 12-18 år.

Ansøg om ledsagekort her

Socialpædagogisk støtte §85

Vi løser opgaver hvor der er behov for hjælp, omsorg og støtte hos unge og voksne i alderen 18+ med kognitive funktionsnedsættelser.

Afløsning/aflastning i hjemmet §44/§84

Vi løser opgaver hvor der er behov for aflastning i hjemmet til familier med hjemmeboende børn med kognitive funktionsnedsættelser.

Efterværn §76

Vi løser opgaver når der er brug for støtte i overgangen fra ung til voksen i alderen 18-22 år.

Familievejledning §11 stk. 8

Vi løser opgaver hvor der er behov for særlig familievejlederordning til de familier med børn under 18 år, der har kognitive funktionsnedsættelser.

Familiebehandling §52 stk. 3 nr. 3

Vi løser opgaver når familien og det enkelte barn har behov for henholdsvis familie- og individuelbehandling.

Kontaktperson §52 stk. 3 nr. 6

Vi løser opgaver når der er behov for en fast kontaktperson til det enkelte barn og/eller hele familien.

Ledsagerordning §97

Vi løser opgaver, hvor der er behov for ledsagelse til aktiviteter for unge voksne med kognitive funktionsnedsættelser i alderen 18-25 år.

Ansøg om ledsagekort her

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig