Paragraffer

I samarbejde med kommuner landet over, løser vi specialiserede social- og pædagogfaglige opgaver hos familier med børn, unge og voksne der har kognitive funktionsnedsættelser.

Vores pædagogiske medarbejdere løser både større og mindre opgaver gennem forebyggende indsatser hos familier med kognitive funktionsnedsættelser.

Vi er altid klar til at indgå i dialog med socialrådgiverne i kommunerne om, hvordan vi bedst muligt løser opgaven når det kommer til opgavens omfang, familiernes behov, indsatsens formål og mulighederne inden for servicelovens rammer.

Vi løser opgaver på både børne- og voksenområdet inden for Serviceloven når vi:

  • Dækker familien og den voksnes behov for ledsagelse efter §45 eller §97.

  • Støtter overgangen fra ung til voksen hvor der fortsat er behov for støtte og guidning efter §85.

  • Samarbejder med familier der har behov for afløsning i hjemmet og aflastning uden for hjemmet efter §§44/84

  • Tilbyder vejledning og rådgivningsforløb efter §11 og familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte og støttekontaktperson efter §52

  • Tilbyder efterværn til unge voksne i alderen 18-22 år efter §76

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig