Metoder

Her kan du hente vores udvalgte metoder. 

Forberedelsesplan

  • Forberedelsesplanen hjælper mennesker med autisme, ADHD og ADD 

  • Planen indeholder 9 trin, som alle starter med h.

  • De 9 h’er er spørgsmål, som du kan stille dig selv eller én du støtter, før I går i gang med en ny aktivitet/opgave

DOWNLOAD

  Skaleringspyramiden

  • Er et værktøj, du kan kan tage i brug under samtalen

  • Skaleringspyramiden hjælper med at opdele hvad der er sværest og hvad der er knapt så svært

  • Pyramiden skaber overskuelighed for personen med en autismespektrumforstyrrelse, ADHD eller ADD. 

DOWNLOAD

  Fordele og ulemper 

  • skemaet bruges under samtalen til at afklare og synliggøre konsekvensen af de forskellige valg man træffer.

  • skemaet kan også tydeliggøre de forskelligrettede følelser, man kan have i forhold til en forandring. Fx – ”Jeg vil ikke forsøge at tage en uddannelse, at tage på cafe etc.”

DOWNLOAD

Følelsestermometer

  • Sæt ord på dine følelser med termometeret 

  • Lær dine følelser at kende med termometeret

DOWNLOAD
Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os