Målrettet vejledning i hjemmet til familier, som har gennemgået en udredning og fået en diagnose

Når man bliver udredt og får en diagnose, er det vigtigt at tage højde for en række faktorer. I vores vejledningsforløb handler det i første omgang om at acceptere og forstå diagnosen, og her har familien og omgangskredsen en afgørende rolle. Specielt fordi viden om diagnosen hele vejen rundt kan være med til at strukturere og tilpasse hverdagen og aktiviteterne og dermed være med til at reducere stressniveauet og forbedre livskvaliteten for den ny-diagnosticeret.

Målet med familievejledningsforløbet er først og fremmest at opnå mere viden og konkrete metoder til at håndtere diagnosen. Dernæst er målet at skabe bedst mulig trivsel og større livskvalitet for hele familien.

Effekten af et vejledningsforløb hos Leute

Vejledningsforløbet skaber en positiv effekt hos hele familien, da de får viden og redskaber til at forstå og tackle livet med en diagnose på en støttende og relevant måde. Det resulterer i en række positive effekter:

  • Øget forståelse af diagnosen, hvilket fører til en mere positiv og støttende familiedynamik
  • Støtte forældrene og den unge med at identificere deres behov og tage de nødvendige skridt for mere struktur i hverdagen og større selvstændighed
  • Bedre evne til at kommunikere med hinanden i familien, hvilket kan forbedre familiens sociale interaktion og relation.

Reduktion af stress og bekymringer, da familien sammen vil føle sig mere rustet til at håndtere udfordringer og finde løsninger og strukturer, der virker i hverdagen

Det får du i et vejledningsforløb med Leute

  • 8 sessioner a ca. 2 timer inkl. egne forberedelse og notater
  • Et typisk forløb består som sagt af 8 sessioner (medmindre andet er aftalt), som forløber over en 3-6 måneders periode.
  • Hver session indeholder værktøjer og evaluering af de erfaringer, der er mellem hver session.
  • Man anvender og dermed udleverer løbende og relevant Leutes vejledningskit
  • Vejlederen har løbende forberedelse, opsamling og udarbejdelse af egne notater
  • Tiden pr. session kan variere fra gang til gang og tilrettelægges fleksibelt afhængig af familiens behov og muligheder.
  • Vejlederen udarbejder en afsluttende skriftlig evaluering til sagsbehandleren

Et udredningsforløb er hårdt og forældre har ofte brug for at genfinde fodfæste og overblik.

Eksempler på samtalepunkter

Hvad betyder den nye diagnose for forældrene?

Hvad er særligt svært ved at have et barn med den diagnose?

Hvad skal/kan man sige til familie og venner?

Hjælp til at skabe overblik for forældrene

Snak om foreninger og forældregrupper, hvor man møder andre i samme eller lignende situation

Ideer til hverdagsstruktur

Planlægning af brug af diagnosespecifikke-metoder, der hjælper barnet og dermed familien i deres dagligdag

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Andre opgaver, vi løser