• Journalnotater efter hver familiebehandling
  • Deltagelse i statusmøder
  • Evaluering med familien og sagsbehandler
  • Visuelle og konkrete redskaber til at støtte forældrene i deres samspil med børnene
  • Samspilsobservationer og guidning mellem forældre og børn
  • Individuelle mål-og vejledningssamtaler med forældrene
  • Motivationsarbejde
  • Mestrings – og forandringsstrategier
  • Praktisk støtte og hjælp til at skabe rammer og struktur i hverdagen
  • I familier med børn med autisme, ADHD eller andre opmærksomheds- eller udviklingsforstyrrelser arbejder vi desuden med handicapforståelse og -erkendelse