• Rådgivningssamtaler mellem familiebehandler og familie
  • Observationer af barnet og familien i bestemte situationer
  • Samtaler med barnet, forældre og evt. søskende/ bedsteforældre
  • Hjælp til at skabe mere struktur og overblik via specialpædagogiske redskaber