Lad os udskifte reglen om straf og økonomisk sanktion med forståelse og støtte, når et barn har mere end 15 % ulovligt fravær

Som det er nu, kan en familie risikere at blive trukket i deres børne- og ungeydelse når deres barn har mere end 15 % ulovligt fravær.

Det er en uheldig regel, og hjælper desværre ikke meget på de årsager der ligger bag børn og unges skolefravær.

Børns Vilkår har nogle gode forslag til beslutningstagerne, og vi kan kun tilslutte os dem:

👉 Tage udgangspunkt i børns trivsel i stedet for et entydigt fokus på ulovligt fravær
👉 Forpligte skolerne til at udarbejde lokale retningslinjer for arbejdet med trivsel og skolefravær
👉 Forpligte skoler og kommuner til altid og på alle klassetrin at inddrage børn og unge i sager om skolefravær
👉 Sikre, at der oprettes tværgående fraværsteams, så børnene sikres hurtig hjælp og forældre bruger ressourcer på at være forældre og ikke projektledere

Vi er mange, der gerne vil hjælpe børn og unge tilbage i det vigtige fællesskab som skolelivet byder på.

Som leverandør på det specialiserede socialområde for børn og unge, tilbyder vi vi også målrettet, pædagogisk støtte til de børn og unge som har skolevægring.

Vores målgruppe af børn og unge der har skolevægring har ofte komorbide lidelser, hvor angst, depression eller andre psykiske og kognitive udfordringer samtidigt.